Bg

Lelayu- Berita Duka

Diterbitkan tanggal 7 Agustus 2017

LELAYU

Sampun tinimbalan wonten ngarsanipun Gusti Pangeran:

 

(Bpk. Rakiman Padmo Widjojo- Mertua saking Dr. Ismail Yahya, M.A)

Dinten/Titimangsa : Senin, 7 Agustus 2017

Jalaran Gerah Sakwetawis Wekdal

Layon badhe kapethak ing:
Dinten/Titimangsa : Selasa, 8 Agustus 2017
Wekdal : 13.00 WIB
Wonten : Astonoloyo Kapasan, Kedung Rejo Krebet

Bidhal saking Griya Dhuhkita Dukuh Silamat RT 01/12 Ngringo, Jaten, Karanganyar
Mekaten pawartos lelayu kula aturaken, saha nyuwun kabiwarakaken dhateng sadherek sanes. Awit pambiyantunipun kula aturaken matur nuwun.

 

Ingkang nandhang dhuhkita.
Dr. Ismail Yahya, M.A (Mantu) lan Kaluwargo

Seluruh Keluarga Besar IAIN Surakarta Turut Berbelasungkawa Sedalam-dalamnya.
Semoga Amal Ibadah Beliau Diterima Oleh Allah SWT dan Seluruh Dosa-dosanya Diampuni.
Semoga Khusnul Khotimah. Amin.

Komentar ditutup.