Bg

Lelayu-Berita Duka

Diterbitkan tanggal 7 Oktober 2017

LELAYU

Sampun tinimbalan wonten ngarsanipun Gusti Pangeran:

 

Drs. H. Muchlis Suwarno

(69 Tahun)

Mertua dari Bpk Muis Zunanto, S.E (Bag. Umum) dan Bapak dari Reza Wahyu Pamungkas (Staf LPM)

 

Dinten/Titimangsa : Sabtu, 7 Oktober 2017
Wekdal: 09.45 WIB

Jalaran Gerah Sakwetawis Wekdal

Layon badhe kapethak ing:
Dinten/Titimangsa : Sabtu, 7 Oktober 2017
Wekdal : 16.00 WIB
Wonten : Astonoloyo Dukuh Gerjen (Makam Gerjen)

Mekaten pawartos lelayu kula aturaken, saha nyuwun kabiwarakaken dhateng sadherek sanes. Awit pambiyantunipun kula aturaken matur nuwun.

Ingkang nandhang dhuhkita.
Mujiyati, S.Ag lan Keluarga

 

Seluruh Keluarga Besar IAIN Surakarta Turut Berbelasungkawa Sedalam-dalamnya.
Semoga Amal Ibadah Beliau Diterima Oleh Allah SWT dan Seluruh Dosa-dosanya Diampuni.
Semoga Khusnul Khotimah. Amin.

 

Komentar ditutup.